2008. november 26., szerda

Szürke


Keresem a fényt,
mi ereimből fonalat szőtt belém.

Keresem az éjt,
mi húsomból szörnyemet faragta elém.

És keresem önmagam, ami ezen túl vagyok,
Fény és sötét nélkül, valahol a szürke állapot.

Esőcseppek

!
Most angyalok könnye hull az égből
Nemzi alázuhant földnek porát
De sárrá válás, nem talál Igazt
!
Mégis Ezer évnek titkos cseppje Keres
Csend. Egy magra csöppen, itatja azt
Virágba szökik a szép-élet, remeg
Csíra-nimfa nevelődik. Eső szakad
!
Hatalmas mennydörgések éjjelén
Tanulni porából tanul a föld
Ember beléje hullott cseppjének
Végtelen-kereszt tükréből, szemez
!
De valóságnak simítása felszakít
Hatalmas áradással elragad
Szikla, kő legyél, csend a zajban
És eső, ha hull, szakadj belénk
!
Csepp hull reád, a Mag te vagy
Nimfa-lelked énekel és feltörik
Nyitva lesz, feltört fakaszott-árban
Minden-Egy. Teljesség-Vagy
!
Majd Csepp leszel. A kör forog, nem áll
S hogy szülsz-e, ölsz-e? Jössz-e, mész-e
?
Minden-Mind-Egy. Minden-Minden
Nimfa vagy, csend Csíra, Eső veled.

2008. november 16., vasárnap

Négysorosok


I.

Felvonyít a kutyánk az égre
Felvonyítasz te is a holdra
Felvonyít a mindenség is
Csak én hallgatok.


II.

Magányban hallgató szurdok-szirtek
Kukoricásban fel-felrikoltó madárrémek
Álmokban sikítók, ébren néma lidércek
Ma mind meghaltok velem.

2008. november 15., szombat

menekvés
halasztani az élet törtségét
menekvésbe igazítani a halmazokat
zsúfolni pontokba
zsúfolatlan
s rettegni pillanatnyi érzetekben
félni a kitöréstől
a mindig elérkező pillanattól…
s egyszer fekete kristályként
összetörni.

2008. november 14., péntek

Egy virradat margójára


Ha a tegnap élt volna időben
S hagyták volna megrágni nekem rendesen
Lenne időm a mába fulladni
De nem!
Így holnapra hagyom
Ma csak alszom, nem is írok, nem is gondolkozom
Minek is
Ha várok, virradatra meghalok.

Hét út előttem
Vér-vörös futórózsák tekeregnek körém
a kezdetekből jönnek onnan töveznek belém
mint mikor az ég esővel élvezi föld porát
tövissel felhasított húsomba szárnyaimon át
építenek színezik szívem emelnek föl

Érkezőnek maradó utazónak az égre
csillagnak találni magam ott fényben
végtelennel pontokban ölelőnek
ölelt mindennel derengő létezőnek

Velük s együtt a semmivel játszva a halál kapujában
állok bőröm alatt csontban kiáltom élni akarok még
fehér lepellel betakarva sétálni az égi úton
minden kőre vésve itt jártam egykor

Itt ahol tűzön át vaskos a hideg
földhöz ragad sárral piszkol gyúr emberré
vízbe teremt s nemz a teremtő gondolat
széllel keverve szárít élő szobornak
szabadnak szabadság rabjának

De hét út előttem s a vér-vörös jel mind felé fut
választásom a végtelenbe léptet
döntésem sorsom fonákján szalad
ami enyém én szövöm vértnek magamra
s száz fehér mágiával fényezem most

Mint minden utazó ki a végtelenbe szalad
keresve hangját orkánt kiáltva
hogy majd marad ő akkor mikor már mindenki elszaladt
feltámadt harmadnap hogy az Igazat hirdessék aztán is
egy új kornak egy új reménynek megérkezve.

2008. november 12., szerda

Zuhanyoznék

–Zuhany alatt lemosnám

Ha hagynátok Zuhany alatt lemosnám a régi Ítéletet
Minden bűnömmel, az ember minden bűnével együtt
Hogy reményünk feloldozásban maradjon

Bőrömet lenyúznám, hogy testünk megtisztuljon
Szememet kiszúrnám, hogy Igazat lássunk
És látva látva harmadnapot hirdessünk

Már maholnap zengve, zengve a Végtelennel
Mi itt vagyunk még, ázva, tiszta vízzel mosakodva
Itt közel a Mindenekhez, közel a Végtelenhez

Ha hagynátok Zuhany alatt lemosnám a Vért
Minden vérünket, minden nedvünket lepréselve a résekbe
Hogy az Új-ember esővel érkezzen meg

Hogy Minden létező érkező és elmenő
Nyomot fújva a homokba újra teremtsen
ÉS létében csak igazat remegjen

Hogy majd az eljövendő kor belőlünk újra
Égig futtatva a glóriákat szenté nemzze a létezést
Szenté a létezőt, vízlénnyé, őskorához híven

Ha hagynátok Zuhany alatt együtt tisztulhatna
Végtelenné a Kezdet
Teremtővé a Teremtett

Ha hagynátok...

2008. november 11., kedd

Száraz ágakon át

Itt ülök fent magamban a világ nyugati peremén

Itt ahol már nincs semmi, ahol csak feltör-feltörik
Elragad s megöl az a gondolat, miért vagyok még

Mert csak ez maradt, hisz mindent elégettek már
S csak lángokban hagyták a világot, kárhozatban égve
Metán-tűzben kormolni velem, a régi Teremtővel

Égig nyújtózkodó száraz ágakon át nézem most
Ahogy minden ég és ég a Semmiért nélkülem
S ahogy minden egy csepp eső nélkül kiszárad
Elmúlik emlékek nélkül, remegve füstölve feketén:

Minden-Minden és Én elporladunk a Semmiért

2008. november 5., szerda

Talán én is eltűnök….

Talán én is eltűnök hirtelen,
mint zörgő falombok árnya reggel
mikor a hajnal meg-megmosakszik,
hogy lemossa álmait a gyepben.

Talán én is eltűnök hirtelen,
mint eszméletét vesztő férfi, ki
álmait tovább már nem álmodja,
s csak elterül az omló szirteken.

Talán én is eltűnök hirtelen,
visszafekszem földanyám ölébe,
de reményem itt hagyom, nem viszem
egy csepp könny se lesz sírom gödrében.

Harmadnapokat...

felakasztották Isten fiát
az égre, holdra és a napba
a fények szenvednek tőle, mint
hiányától isten, önmagába zuhanva

támadt a Szó! A föld remegéssel
lánccal ostorozza az angyalokat,
megnyílva, mint az ég szembefénnyel,
vár minden lelkével harmadnapokat.

2008. november 4., kedd

Önarcképek


képem
Képem nincs, csak homokba
karcolt érzések nyoma.
Ezeréves bölcs, gyilkos,
vagy egy kölyök álmaival.

testem
Nyomott papíron
a festéket felitatom,
mint, ahogy a testemmel
a folyók vizét iszom.

létem
Tíz ujjam van, de minek. Kék szemem,
de miért. Barna hajam, de hogyan.
Vér folyik, s erekben csörgedez
mivoltom tiszta mocska.


nevem
L. I. Á. –
Látszatom Igaz Álarca
álmaimban levetett ing

vér-vörös futórózsák
vér-vörös csend nyugalom
kín harang szenny hatalom
pólyázott ajak cafatok
számok végtelen kacatok
törött szárnyú zuhanás
születés hit pusztulás
vég merülés szél szárnyak
máglyák izzó-hátak
genny láb fehér fém csíkok
köd szem vér-ér kígyók
kéz félelem csend dallam
majd lássam és majd valljam

ez vagyok

2008. november 3., hétfő

Szakadt koldus
Koldus vagyok
Rongyokban járok
Isten rongyaiban
Ostorzott szolgaként
Ki koldulgat életért, halálért

Néha felkötöm magam
Szemem kiszúrom
Nyelvem kivágom
Csakhogy észrevegyen
S odafentről le a földre
Adjon egy pár rongyot takarónak

Olykor pedig imádkozom
Az angyalokhoz, ördögökhöz
Hogy az én bőrömből lenyúzván
Készítsenek az istennek gúnyát

Olykor pedig álmomban
Isten az én koldusom
Koldulgat, hogy kolduljak
Én embert játszva

Koldulgatok

Koldulgatok


Koldulgatok